ESITLUSE KOOSTAMINE

TEENUSE SISU

Mida suurem on organisatsioon, seda olulisem on strateegilise kommunikatsiooni edasiandmine ja levitamine esitlusega (presentatsioon). Tihti esineb olukordi, kus info edastatakse elektrooniliselt või tippjuhi koostatud slaidi kannab ette järgmise astme juht. Sellised olukorrad seavad esitluse täiendava surve alla, kuna soovitud sõnum peab saajani jõudma lisaselgituseta ning moondumiseta. 

 

Koos või ilma esitajata, strateegilise kommunikatsiooni tulemuslikkus sõltub esitluse sõnumite selgusest, storyline mõtestatusest ja visuaalide sobivusest. Tippjuhina on su aeg piiratud ja esitluse tarkvara tehnilise nokitsemise võib jätta enda ala proffidele. 

 

NU7 töötab sinuga koos läbi strateegilise kommunikatsiooni storyline ja koostab seejärel sinu etevõtte templates kvaliteetse esitluse. 

TEENUSE SIHTRÜHM

Teenus sobib tippjuhile, kes soovib säästa enda aega ning jätta esitluse visualiseerimise ja koostamise oma ala proffidele

TEENUSE KASU

  • säästad aega – säästad tunde, mis läheks sõnumite visualiseerimisele ja powerpointis esitluse tehnilisele koostamisele

  • saad veenva storyline – mõtled sõnumid läbi koos NU7'ga tagamaks veenev ja lühim storyline 

  • saad sõnumeid toetavad visuaalid – NU7 leiab igale sõnumile parima toetava visuaali tagamaks tulemuslikuim sõnumite saajani jõudmine 

     

AJA INVESTEERING JA PROTSESS